sobota 1. februára 2014

Keď pre stromy nevidíme les

Vedecký skepticizmus je nepochybne motorom vedeckého bádania a invenčného myslenia v akomkoľvek vednom obore. Ak máme vyriešiť nejaký problém, najlepším receptom je zdravý a vyvážený skeptický pohľad. Každá teória totiž platí dovtedy, kým sa nepreukáže jej nesprávnosť. No prehnaný skepticizmus, najmä ak je účelovo zneužívaný v situáciách, kedy spoločnosť je nútená čeliť reálnym hrozbám, je veľmi riskantný podnik, ktorý nás všetkých môže prísť veľmi draho.


Žiaľ, žijeme v dobe, ktorá nepraje hĺbavému analytickému premýšľaniu - preferuje sa skôr povrchnosť a minimálny rozhľad. Pravdou je, že našu pozornosť zväčša upútavajú veci veľké a rýchle. No niekedy sa stane, že zdanlivo veľké problémy, ktorým venujeme veľkú pozornosť a množstvo energie, sú často krát len podružné. Príkladom môže byť panika okolo Y2K, teda prechodu počítačových systémov do nového tisícročia. Ako sa nakoniec ukázalo, ku kolapsu informačných a elektronických systémov nedošlo ani v prípade, že sa nepodnikli žiadne opatrenia, takže tí, ktorí do riešenia problému investovali nielen svoj čas, ale najmä peniaze, prišli jednoducho skrátka.


Rozhodne viac pozornosti by si zaslúžili problémy, ktoré nie sú síce na prvý pohľad veľmi zjavné, no majú tú nepríjemnú vlastnosť, že postupujúcim časom majú tendenciu zhoršovať ostatné problémy. Názorným príkladom môže byť aj globálne otepľovanie, ktoré je často krát bagatelizované a zosmiešňované početnými zástupmi tzv. „vedeckých“ skeptikov s odôvodnením, že toto nie je ten najpálčivejší problém spoločnosti a preto sa ním netreba veľmi zaoberať. Namiesto toho, aby poukazovali na skutočné nedostatky teórie o ľuďmi podmienenom globálnom otepľovaní, vytvárajú ohlušujúci šum z informácií, ktoré sú jednak nepodstatné, ale často krát aj odborne nepresné, zavádzajúce, či dokonca až smiešne. Nečudo, ak laik vystavený takémuto náporu informácií rozmanitej kvality, nadobudne nakoniec dojem, že v tomto prípade panuje dokonca aj v odbornej obci nejednotnosť. Opak je však pravdou! Skepticizmus je skvelá vlastnosť, len je potrebné s ním narábať veľmi opatrne, a predovšetkým, keď už chceme byť skeptikmi, preverujme si každú dostupnú informáciu a snažme sa ignorovať ten nepodstatný šum, ktorý nám podobne ako blízke stromy znemožňujú výhľad na celý les!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Vysušovanie krajiny vs. silnejúci skleníkový efekt

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny? V súvislosti s príčinami globálneho otepľovania a klimatick...