Publikácie v odborných časopisoch a zborníkoch (2005-2016)

Impaktované časopisy
Valeriánová, A., Crhová, L., Holtanov, E., Kašpar, M., Müller, M., Pecho, J. 2016. High temperature extremes in the Czech Republic 1961–2010 and their synoptic variants, Theoretical and Applied Climatology (2016) 127: 17. doi:10.1007/s00704-015-1614-8.

Sadovský, Z., Faško, P., Mikulová, K., Pecho, J. 2012. Exceptional snowfalls and the assessment of accidental snow loads for structural design. Cold Regions Science and Technology, 72, pp. 17-22.

Lichner, L., Eldridge, D.J., Schacht, K., Zhukova, N., Holko, L., Sir, M., Pecho, J. 2011. Grass cover influences hydrophysical parameters and heterogeneity of water flow in a sandy soil. Pedosphere, 21 (6), pp. 719-729.

Sadovský, Z., Faško, P., Mikulová, K., Pecho, J. 2010. Assessment of accidental snow loads for the design of structures. Reliability, Risk and Safety: Back to the Future, pp. 1549-1552.

Sadovsky, Z., Fasko, P., Mikulova, K., Pecho, J., Vojtck, M. 2009. Special features of the collection and analysis of snow loads Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications - Proceedings of the Joint ESREL and SRA-Europe Conference, 2, pp. 1671-1675.

Stankoviansky, M., Koco, Š., Pecho, J., Jenčo, M., Juhás, J. 2008. Geomorphic response of dry valley basin to large-scale land use changes in the second half of the 20TH century and problems with its reconstruction. Moravian Geographical Reports, 16 (4), pp. 11-24.

Neimpaktované časopisy
Pecho, J., Ač, A. 2016. Negativní vpliv sucha zhoršuje globální oteplování. Veronica, XXX. ročník 2016, číslo 1. ISSN 1213-0699 [dostupné na: http://1url.cz/stKz0].

Crhová L., Pecho, J., Valeriánová, A. 2016. Mimořádně teplé a suché léto 2015 v České republice. Meteorologické zprávy, roč. 69, č. 1. ISSN 0026-1173.

Pecho, J. 2015. Storočie v tieni jednej sopky. Geografia 23/1, str. 10 – 13, 2015, ISSN 1335-9258.

Kučera, M., Pecho, J., 2014. Priestorová a časová variabilita extrémov teploty vzduchu na Slovensku a ich vzťah k cirkulačným podmienkam v priestore strednej Európy. Geografická revue, Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie, č. seriálu: 10.1.2014, ISSN: 1336-7072, 26 s.

Pecho, J., 2013. Fyzikálne príčiny spomalenia atmosférického otepľovania. Fórum pre vedu a umenie, r. 2013, číslo 2; ISSN 1339-2492. [http://www.nun.sk/spomalenie_oteplovania.htm]

Matejovič, P., Siman, C., Kučera, M., Pecho, J., 2013. Klimatologické zhodnotenie leta 2013. Fórum pre vedu a umenie, r. 2013, číslo 2; ISSN 1339-2492. [http://www.nun.sk/leto2013_analyza.htm]

Pecho, J., Matejovič, P., Kučera, M., 2013. Klimatologické zhodnotenie jari 2013. Fórum pre vedu a umenie, r. 2013, číslo 2; ISSN 1339-2492. [http://nun.sk/jar2013_clima.htm]

Kolláriková, P., Szolgay, J., Pecho, J. 2013. Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík vĺn horúčav na Slovensku. Meteorol. J., 16, 2013, pp. 63-69. Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava 2010, ISSN 1335-339X.

Pecho, J., Bližňák, V., Rulfová Z. 2013. Bizarné svety s extrémnym počasím. Geografia 21/1, str. 10 – 16, 2013, ISSN 1335-9258.

Pecho J., Ač, A. 2013. Posledné veľké otepľovanie. Geografia 21/1, 2013, str. 17 – 20, ISSN 1335-9258.

Kašpar, M., Müller, M., Pecho, J. 2013. Comparison of meteorological conditions during May and August 2010 floods in Central Europe, AUC Geographica, 48, No. 2, pp. 27–34.

Pecho, J. 2013. Sandy and climate change [Sandy a změna klimatu]. Vesmír, 92(7-8), pp.408-411.

Pecho, J. 2013. Búrky prichádzajú na jar skôr. Fórum pre vedu a umenie, roč. 2013, číslo 1; ISSN 1339-2492. [http://www.nun.sk/new/aktuality/jar.htm]

Matejovič, P., Pecho, J. 2013. Klimatologické zhodnotenie zimy 2012/13. Fórum pre vedu a umenie, roč. 2013, číslo 1; ISSN 1339-2492. [http://www.nun.sk/zima2013.htm]

Matejovič, P., Pecho, J. 2013. Po teplotne normálnej zime pravdepodobne normálna jar. Fórum pre vedu a umenie, roč. 2013, číslo 1; ISSN 1339-2492. [http://www.nun.sk/new/aktuality/jar2013.htm]

Pecho, J., Matejovič, P. 2013. Studený začiatok jari v globálnych súvislostiach. Fórum pre vedu a umenie, roč. 2013, číslo 1; ISSN 1339-2492. [http://www.nun.sk/marec2013.htm]

Faško, P., Lapin, M., Matejovič, P., Pecho, J. 2012
. Unusual winter 2011/2012 in Slovakia. Meteorol. J., 15, pp. 19-28. Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava 2012, ISSN 1335-339X.

Kyselý, J., Pecho, J. 2012. Heat waves in changing climate: questions remain [Horké vlny v měnícím se klimatu: otázky zůstávají]. Vesmír, 91(1), pp. 28-34.

Pribullová, A., Chmelík, M., Pecho, J. 2011. Dlhodobé zmeny teploty vzduchu v oblasti Tatier, Životné prostredie, 2011, 45, 2, p. 71 – 77.

Pecho, J. 2010. Klimatické podmienky na Slovensku a ich dlhodobé zmeny. In: Mezei, I., Barabas, D. (eds.): Geografické poznatky bez hraníc – výber z maďarských a slovenských príspevkov z fyzickej a humánnej geografie. Univerzita Pavla Jozef Šafárika, Košice, s. 154-157. ISBN 978-80-7097-810-8.

Pecho, J., Faško, P., Lapin, M., Kajaba, P., Mikulová, K., Šťastný, P. 2010. Extreme precipitation in spring and early summer of 2010 in Slovakia. Meteorol. J., 13, pp. 69-80. Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava 2010, ISSN 1335-339X

Polčák, N., Pecho, J. 2009
. Historický vývoj meraní a pozorovaní na meteorologických staniciach v povodí Hrona. In: Bulletin Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV, Ročník XX, Číslo 1, Bratislava 2009, pp. 10-14.

Pecho, J., Polčák, N. 2009. Climatological analysis of windstorm from November 2004 and evaluation of its impacts on meso- And microclimatic conditions in the High Tatras Region. Landform Analysis, 10, pp. 108-116.

Faško, P., Matejovič, P., Pecho, J. 2009. Najtuhšia zima 20. storočia na Slovensku. In: Meteorological Journal, 12, 1, Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava 2009, ISSN 1335-339X.

Sadovský, Z., Faško, P., Pecho, J., Bochníček, O., Mikulova, K., Št'astný, P. 2008. Collection and analysis of climatic measurements for the assessment of snow loads on structures. Reliability and Risk Analysis: Theory & Application (Electronic Journal of International Group on Reliability), 1 (2), pp. 118-126.

Faško, P., Lapin, M., Pecho, J. 2008. 20-year extraordinary climatic period in Slovakia. Slovak Meteorol. J., 11, pp. 99-105. Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava 2008, ISSN 1335-339X.

Pecho, J., 2005. Jej veličenstvo búrka. Geografia 13/3, str. 10 – 16, 2005, ISSN 1335-9258.

Kapitoly v knihách
Hegyi L., Šteiner A. et al. (eds.), 2014. Adaptácia na zmenu klímy – naliehavá úloha miest. Karpatský rozvojový inštitút, 2014. 125 s. ISBN 978-80-970368-1-2.

Pribullová, A., Pecho, J., Chmelík, M. 2013. Air temperature variability in the High Tatra Mountains. In Integrating nature and society towards sustainability. In: Kozak, J., Ostapowicz, K., Bytnerowicz, A., Wyżga, B. (Eds.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer Series: Environmental Science and Engineering, 2013, 717 p. (pp.111-130.), ISBN 978-642-12724-3.

Melo, M., Lapin, M., Kapolková, H., Pecho, J., Kružicová, A. 2013. Climate Trends in the Slovak
Part of the Carpathians. In: Kozak, J., Ostapowicz, K., Bytnerowicz, A., Wyżga, B. (Eds.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer Series: Environmental Science and Engineering, 2013, XII, 717 p. (pp. 131-150), ISBN 978-3-642-12724-3.

Lóczy, D. et al. (eds.), 2012. Recent Landform Evolution: The Carpatho–Balkan–Dinaric, Region, Springer Geography, DOI 10.1007/978-94-007-2448-8_7.

Šteiner A., Hegyi L. et al. (eds.), 2012. Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku. Košice: Karpatský rozvojový inštitút, 2012. 186 s. ISBN 978-80-970368-1-2.

Zborníky na konferenciách apod.
2014
Kolláriková, P., Szolgay, J., Pecho, J. 2014. Changes of heat waves characteristics over the territory of Slovakia. Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, 23.4-2.4. 2014, Wien, Austria [poster].

2013 
Pecho, J. 2013. Comparison of annual maximum series and partial duration series for local (at-site) and regional stationary modeling of extreme rainfall in the Czech Republic and Slovakia. In: Books of Abstracts of International Conference (Precipitation Extremes in a Changing Climate), September 24-26, 2013. pp. 37 [oral presentation].
Pecho, J., Bližňák, V., Rulfová, Z. 2013. Regional and local stationary estimates of extreme rainfall in Slovakia based on Block-maxima (BM) and Peaks-Over-Threshold (POT) approaches. In proceeding of: 13th EMS / 11th ECAM, Vol. 10, 9.-13 September 2013, Reading, UK [oral presentation].
Rulfová, Z., Pecho, J. 2013. Annual maximum and peaks-over-threshold anylses of extreme stratiform and convective precipitation in the Czech Republic. In proceeding of Czech Globe Conference, 22.-24. May 2013, Brno, Czech Republic [poster].
Pokorná, L., Pecho, J., Faško, P. 2013. Precipitation characteristics for the Slovak republic and their link to the atmospheric circulation. In proceeding of: EGU 2013, Vol. 15, 7.-12. April 2013, Wien, Austria [poster].
Faško, P., Švec, M., Šťastný, P., Bochníček, O., Kajaba, P., Nejedlík, P., Pecho, J., Nechaj, P. 2013. Trend of values and culmination time of the seasonal maximum total snow cover depth in Slovakia since the mid-20th century. In proceeding of: EGU 2013, Vol. 15, 7.-12. April 2013, Wien, Austria [poster].
Rusticucci, M., Almeira, G., Pecho, J., Kyselý, J. 2013. Long-term variability of heat waves in Argentina and recurrence probability of the severe 2008 heat wave in Buenos Aires.  In proceeding of: EGU 2013, Vol. 15, 7.-12. April 2013, Wien, Austria [poster]. 

2012
Pecho, J., Faško, P., Bližňák, V., Košťálová, J., Kajaba, P. 2012. Long-term variability of thunderstorm occurrence and thunderstorm induced extreme precipitation in Slovakia over 1951-2010. In: Proceedings of The Fifth International Scientific Conference BALWOIS 2012, May 28, 2012 – June 2, 2012, Ohrid, Macedonia.
Faško, P., Pecho, J., Mikulová, K., Košťálová, J., Kajaba, P. 2012. Trends in extreme one-day precipitation in Slovakia over 1951-2010. In: Proceedings of The Fifth International Scientific Conference BALWOIS 2012, May 28, 2012 – June 2, 2012, Ohrid, Macedonia.
Pecho, J., Faško, P., Gaál, L., Bližňák, V. 2012. Regional approaches to frequency analysis of short-duration rainfall amounts in sparse spatial data in Slovakia. In: Proceedings of The Fifth International Scientific Conference BALWOIS 2012, May 28, 2012 – June 2, 2012, Ohrid, Macedonia.
Pecho, J., Gaál, L., Kyselý, J., Picek, J. 2012. Comparison of the peaks-over-threshold and block-maxima methods for estimating return periods of heavy precipitation events. In: Proceedings of The Fifth International Scientific Conference BALWOIS 2012, May 28, 2012 – June 2, 2012, Ohrid, Macedonia.
Pokorná, L., Pecho, J. Temperature variability in former Czechoslovakia and its relationship to modes of low-frequency circulation variability. In: 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), 10 – 14 September 2012, Łódź, Poland.

2011
Pecho, J., Faško, P., Košťálová, J., Kajaba, P. 2011. Trendy a dlhodobá variabilita výskytu búrok na Slovensku v období rokov 1951-2010. In: Čelková, A. (Ed.): Zborník recenzovaných príspevkov, 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou – Transport vody, chemikálií a energie v syséme pôda-rastlin-atmosfére. 10. november 2011. ÚH SAV Bratislava, ISBN 978-80-89139-21-7.
Pecho, J., Faško, P., Košťálová, J., Kajaba, P. 2011. Trendy extrémnych denných zrážok na Slovensku v období rokov 1951-2010. In: Čelková, A. (Ed.): Zborník recenzovaných príspevkov, 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou – Transport vody, chemikálií a energie v syséme pôda-rastlin-atmosfére. 10. november 2011. ÚH SAV Bratislava, ISBN 978-80-89139-21-7.
Pecho, J., Faško, P., Šťastný, P., Kajaba, P. 2011. Extreme precipitation totals in 2010 in context of historical precipitation data in Slovakia. In: Proceeding of International Conference on current knowledge of Climate Chaneg Impactson Agliculture and Forestry in Europe. 3.-6. May 2011, Topoľčianky, SHMI, Bratislava 2011. pp. 79-80.

2010
Pecho, J., Faško, P., Gaál, L., Mikulova, K., Nejedlík, P., Lapin, M., Bochníček, O., Šťastný, P. 2010. Statistical and frequency analysis of extreme 2-days and 5-days precipitation totals in western Slovakia within the 1951-2009 period (2010) Eighth European Conf, on Applied Climatology (ECAC), p. 7.
Pecho, J., Faško, P., Mikulová, K., Št'astný, P., Nejedlík, P., Košťálová, J. 2010. Comparative spatial and statistical analysis of selected snow cover climatological characteristics (SC duration) in Slovakia within the 1950/1951-1979/1980 and 1980/1981-2009/2010 winters (2010) Eighth European Conf, on Applied Climatology (ECAC), p. 7.
Pecho, J., Faško, P., Lapin, M., Kajaba, P., Mikulová, K., Šťástný, P. 2010. Extrémne atmosférické zrážky na jar a na začiatku leta 2010 na Slovensku. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou: Povodne 2010 – príčiny, povodne a skúsenosti. 3.-5. novembra 2010, Štrbské Pleso, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.
Pecho, J., Faško, P., Lapin, M., Kajaba, P., Mikulová, K., Šťástný, P. 2010. Anomálie počasia v prvej dekáde 21. storočia v kontexte s ich výskytom na Slovensku v priebehu 20. storočia. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou: Povodne 2010 – príčiny, povodne a skúsenosti. 3.-5. novembra 2010, Štrbské Pleso, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.
Pecho, J., Faško, P., Lapin, Šťástný, P., Nejedlík, P. 2010. Priebeh atmosférických zrážok na Slovensku v období 1871-2010. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou: Povodne 2010 – príčiny, povodne a skúsenosti. 3.-5. novembra 2010, Štrbské Pleso, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.
Pecho, J., Výberči, L., Jarošová, M., Šťastný, P. 2010. Heat wave phenomenon in southern Slovakia: long-term changes and variability of daily maximum air temperature in Hurbanovo within the 1901-2009 period. In: Abstracts of the Scientific Programme, Tenth Annual Meeting of the European Meteorological Society, Eighth European Conf, on Applied Climatology (ECAC), Zürich - Switzerland, 13. – 17. September 2010, Volume 7, 2010 ISSN 1812-7053 [CD].
Melo, M., Lapin, M., Damborská, I., Pecho, J. 2010. Nové Klimatické okrsky na Slovensku. In Krajina, príroda, biosféra: Pri príležitosti nedožitého významného životného jubilea prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc: vedecká konferencia (2010) Zborník Abstraktov, p. 10.
Melo, M., Lapin, M., Kapolková, H., Pecho, J. 2010. Spatial and temporal climate trends in Slovakian part of the Carpathians. In: Ostapowicz, K., Kozak, J. (eds.) (2010): The Conference Proceedings of the 1st Forum Carpaticum: Integrating Nature and Society towards sustainability. September 15-18, 2010, Krakow, Poland, ISBN: 978-83-88424-54-0, p. 30.
Faško, P., Mikulová, K., Pecho, J., Kajaba, P., Bochníček, O., Nejedlík, P., Šťastný, P. 2010. Interdiúrna a viacdňová premenlivosť vybraných charakteristík teploty vzduchu v časovom rade z Hurbanova v období 1901-2009 In: Čelková, A. (Ed.): Zborník recenzovaných príspevkov, 18. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na UH SAV – Transport vody, chemikálií a energie v syséme pôda-rastlin-atmosfére. 11. november 2010. Bratislava, s. 6. ISBN 978-80-89139-21-7.
Pribullová, A., Chmelík, M., Pecho, J. 2010. Ročná teplota vzduchu v oblasti Vysokých Tatier. In: Čelková, A. (Ed.): Zborník recenzovaných príspevkov, 18. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na UH SAV – Transport vody, chemikálií a energie v syséme pôda-rastlin-atmosfére. 11. november 2010. Bratislava, s. 23. ISBN 978-80-89139-21-7.
Melová, K., Pecho, J. 2010. Zrážkovo-odtokové pomery horských tokov – vodné toky v type K4M. In: Zborník abstraktov z vedeckej konferencie „Krajina, príroda, biosféra – pri príležitosti nedožitého významného životného jubilea prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrCs., PRIF UK Bratislava, 17.3.2010. p. 11.
Sadovský, Z., Faško, P., Mikulová, K., Pecho, J. 2010. Assessment of accidental snow loads for the design of structures (2010) ESREL 2010.

2009
Sadovdský, Z., Faško, P., Mikulová, K., Pecho, J. 2009. Spracovanie klimatologických údajov na stanovenie zaťažení snehom na Slovensku. In: Ocelové konstrukce a mosty 2009: sborník 22. české a slovenské konference. Brno, Česká republika, 23.-25. září 2009. Editovali J. Melcher, J. Skyva, M. Karmazínová. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 259-264. ISBN 978-80-7204-335-5.
Mikulová, K., Faško, P., Pecho, J. 2009. Porovnanie úhrnov atmosférických zrážok na Slovensku za štandardné normálové obdobia 1961-1990 a 1931-1960. In: Čelková, A. (Ed.): Zborník recenzovaných príspevkov, 17. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na UH SAV – Transport vody, chemikálií a energie v syséme pôda-rastlin-atmosfére. 12. november 2009. Bratislava, s. 385-390. ISBN 978-80-89139-19-4.
Polčák, N., Pecho, J. 2009. Možnosti zhodnotenia klímy na aktivity cestovného ruchu. In: Hübelová, D. (Ed.): Geografické aspekty středoeuropského prostoru (1. díl), Zborník recenzovaných abstraktov, Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, 2009, p. 61-70, ISBN 978-80-210-4947-5. 
Faško, P., Lapin, M., Pecho, J., Mikulová, K. 2009. Analysis of snow cover characteristics change in Slovakia (2009) Proceedings from 30th International Conference on Alpine Meteorology, pp. 170-171.
Pecho, J., Faško, P., Lapin, M., Mikulova, K., Št'astný, P. 2009. Extreme values of precipitation and snow cover characteristics in Slovakia (2009) Sustainable Development and Bioclimate, Reviewed Conference Proceedings, pp. 48-49.
Pecho, J., Faško, P., Gaál, L., Lapin, M., Šťastný, P. 2009. Regional analysis of intensity-duration-frequency relationships in Slovakia using scaling model approach (2009) Nineth European Conf, on Applied Meteorology (ECAM), p. 6.
Mikulová, K., Pecho, J., Šťastný, P., Faško, P., Šiška, B. 2009. Air temperature and precipitation spatial evaluation in Slovakia using the regularized splain with tension. In: Abstracts of the Scientific Programme, Nineth Annual Meeting of the European Meteorological Society, Nineth European Conf, on Applied Meteorology (ECAM), Toulouse - France, 28 September - 2 October, Volume 6, 2009, ISSN.
Pecho, J., Faško, P., Mikulová, K., Lapin, M., Šťastný, P. 2009. Long-term changes of snow cover regime in connection with observed solid, liquid and mixed precipitation ratio trends in Slovakia. In: Abstracts of the Scientific Programme, Nineth Annual Meeting of the European Meteorological Society, Nineth European Conf, on Applied Meteorology (ECAM), Toulouse - France, 28 September - 2 October, Volume 6, 2009, ISSN.
Faško, P., Pecho, J., Mikulova, K., Nejedlík, P. 2009. Trends of selected characte-ristics of precipitation in the Northern Carpathians in the light of water supply for agriculture (2009) BOKU-Met Report, 17, pp. 106-109.
Faško, P., Lapin, P., Melo, M., Pecho, J. 2009. Changes in precipitation regime in Slovakia – past, present and future. 2nd International Conference on Bioclimatology 2009: A changing climate for biology and soil hydrology interactions. Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovakia, 21.-24. September 2009.  
Pribullová, A., Pecho, J., Bičárová, S. 2009. Analysis of snow cover at selected meteorological stations in the High Tatra Mts (2009) Sustainable Development and Bioclimate, Reviewed Conference Proceedings, pp. 54-55.
Pribullová, A., Pecho, J., Bičárová, S. 2009. Analysis of snow cover at selected meteorological stations in the High Tatra Mountains (2009) Sustainable development and bioclimate, pp. 56-57.
Faško, P., Lapin, M., Pecho, J., Mikulová, K. 2009. Analysis of snow cover characteristics change in Slovakia. In: Proceedings from 30th International Conference on Alpine Meteorology: Programme & Extended Abstracts, Germany, Rastatt, 11.-15. May 2009, Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main, Germany; pp. 170-171, 2009, ISBN 978-3-88148-440-4.
Faško, P., Pecho, J., Kajaba, P., Šťastný, P., Kucharčík, J. 2009. Dlhodobý vývoj vybraných charakteristík meteorologických prvkov v oblasti Vysokých Tatier postihnutej veternou kalamitou z roku 2004. In: Zborník príspevkov z III. Semináru: Pokalamitný výskum v TANAP-e. Eds. Fleischer, F. Matejka Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2009.  ISBN-978-80-85754-20-9, CD
Pribullová, A., Pecho, J. 2009. Výskyt extrémnej teploty vzduchu po víchrici v roku 2004. In: Zborník príspevkov z III. Semináru: Pokalamitný výskum v TANAP-e. Eds. Fleischer, F. Matejka Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2009. ISBN-978-80-85754-20-9, CD.
Pecho, J., Faško, P., Matejka, F., Hurtalová, T., Polčák, N., Mikulová, K. 2009. Impact of windstorm from November 2004 on meso- and microclimatic conditions in the High Tatras region. In: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie EGU, Viedeň, Rakúsko, 19.-24. apríl 2009.

2008
Nejedlík, P., Pecho, J., Faško, P., Gaál, L., Košt'álová, J., Kajaba, P. 2008. Short-term rainfall instensity maxima and maximal 1-day and k-days precipitation totals in Slovakia (2008) Seventh European Conf, on Applied Climatology (ECAC), p. 5.
Pecho, J., Faško, P., Melo, M. 2008. Precipitation deficit periods in the Danubian lowland in Slovakia (2008) XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, p. 15.
Pecho, J., Faško, P., Mikulova, K., Sadovský, Z., Bochníček, O., Kajaba, P. 2008. Snow water equivalent regime and processing of its maximum values in Slovakia as basic data source for snow load standard assessment (2008) Seventh European Conf., on Applied Climatology (ECAC), p. 5.
Mikulová, K., Faško, P., Bochníček, O., Borsányi, P., Ondruška, P., Čepčeková, E., Štastný, P., Pecho, J. Klimatologické normály 1961-1990 meteorologických prvkov teplota vzduchu a atmosférické zrážky (2008) Záverečná Správa Výskumnej Úlohy, Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava.
Melová, K., Pecho, J. 2008. Analýza vybraných zrážkovo-odtokových udalostí v povodí Domanižanky. In: XVI. posterový deň s medzinárodnou účasťou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra“ ÚH SAV, GFÚ SAV, 2008. CD. ISBN 978-80-89139-16-3.
Mikulová, K., Faško, P., Pecho, J. 2008. Rekordy maximálnej a minimálnej dennej teploty vzduchu na vybraných meteorologických staniciach Slovenska po roku 1980. In: XVI. posterový deň s medzinárodnou účasťou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra“ ÚH SAV, GFÚ SAV, 2008. CD. ISBN 978-80-89139-16-3.
Pecho, J., Faško, P., Melo, M. 2008. Precipitation deficit periods in the Danubian lowland in Slovakia. In: Brilly, M., Šraj, M. (eds.) (2008): XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Bled, Slovenia, 2-4 June 2008, ISBN 978-961-91090-2-1, 15 pp. on CD, (conference abstracts, ISBN 978-961-91090-3-8, p-65).
Pecho, J., Faško, P., Melo, M., Kajaba, P. 2008. Precipitation deficit periods in Slovakia with emphasis on the Danubian lowland region within the 1901-2007 period. In: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie EGU, Viedeň, Rakúsko, 13.-18. apríl 2008
Pecho, J., Faško, P., Mikulová, K., Sadovský, Z., Bochníček, O., Kajaba, P. 2008. Snow water equivalent regime and processing of its maximum values in Slovakia as basic data source for snow load standard assessment. In: Abstracts of the Scientific Programme, Eighth Annual Meeting of the European Meteorological Society, Seventh European Conf, on Applied Climatology (ECAC), Amsterdam - The Netherlands, 29 September - 3 October, Volume 5, 2008, ISSN 1812-7053 (CD).
Faško, P., Pecho, J., Kajaba, P., Šťastný, P., Kucharčík, J. 2008.  Dlhodobý vývoj vybraných charakteristík meteorologických prvkov v oblasti Vysokých Tatier postihnutej veternou kalamitou z roku 2004. III. Odborný seminár: Pokalamitný výskum v Tatranskom národnom parku, Geofyzikálny ústav SAV, Výskumná stanica ŠL TANAP-u, 20.-21. november 2008, Stará Lesná.
Nejedlík, P., Pecho, J., Faško, P., Gaál, L., Košťálová, J., Kajaba, P. 2008. Short-term rainfall instensity maxima and maximal 1-day and k-days precipitation totals in Slovakia. In: Abstracts of the Scientific Programme, Eighth Annual Meeting of the European Meteorological Society, Seventh European Conf, on Applied Climatology (ECAC), Amsterdam - The Netherlands, 29 September - 3 October, Volume 5, 2008, ISSN 1812-7053.

2007
Pecho, J., Lapin, M., Faško, P. 2007. Štatistická a priestorová analýza variability a dlhodobého vývoja snehovej pokrývky v tatranskom regióne v období 1921 až 2006. In: Rožnovský, J., Litchmann, T., Vyskot, I. (2007): Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Klíma lesa“, Křtiny, Česká republika 11.-12.4.2007, 44 s. + CD ROM, ISBN 978-80-86690-40-7
Bochníček, O., Faško, P., Kajaba, P., Mikulová, K., Pecho, J., Sadovský, Z., Šťastný, P. 2007. Objective spatial Analyses of Water Equivalent of Snow Cover in Slovakia. Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie EGU, Viedeň, Rakúsko, 15.-20. apríl 2007  
Lapin, M., Faško, P., Pecho, J., 2007. Snow Cover Variability and Trends in the Tatra Mountains in 1921-2006. In: Zborník rozšírených abstraktov z 29. medzinárodnej konferencie Alpskej meteorológie (29th International Conference in Alpine Meteorology), Chambéry, Francúzsko, 4.-8.6.2007.
Lapin, M., Melo, M., Faško, P., Pecho, J. 2007. Snow Cover Changes Scenarios for the Tatra Mountains in Slovakia. In: Zborník rozšírených abstraktov z 29. medzinárodnej konferencie Alpskej meteorológie (29th International Conference in Alpine Meteorology), Chambéry, Francúzsko, 4.-8.6.2007.
Pecho, J., Faško, P., Drinka, R., Kajaba, P., 2007. Analýza období s deficitom atmosférických zrážok na Slovensku: In: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie Ochrana území postihnutých ničivými prírodnými  pohromami, Štrbské Pleso, 18.-23.11.2007.
Melová, K., Pecho, J. 2007. Porovnanie vybraných hydrologických charakteristík v povodí Domanižanky za rôznych hydrologických a meteorologických podmienok. In: XV. posterový deň s medzinárodnou účasťou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra“ ÚH SAV, GFÚ SAV, 2007. CD. ISBN 978-80-89139-13-2. 
Hrušková, K., Kyselová, D., Faško, P., Pecho, J. 2007. Processing of Water Supply in the Snow Cover using GIS. In: Střelcová, K., Škvarenina, J. & Bleženec, M. (eds.): „Bioclimatology and Natural Hazards“, International Scientific Conference, Poľana nad Detvou, Slovakia, September 17 – 20, 2007, CD. ISBN 978-80-228-17-60-8.
Stankoviansky, M., Juhás, J., Koco, Š., Pecho, J. 2007. Response of dry valley basin to large scale land use change (case study). In: Soil and Hillslope Management Using Scenario Analysis and Runoff-Erosion Models: A Critical Evaluation of Current : International Conference (Florence, Italy, 7 – 9 May 2007). Florence : CNR-IRPI, National Research Council, Research Institute for GeoHydrological Protection, 2007. S. 95.

2006 
Pecho, J., Majerčáková, O., Faško, P., Šťastný, P., Mikulová, K., 2006. Zhodnotenie vplyvu vodných diel v nížinných podmienkach Slovenska na vybrané charakteristiky meteorologických prvkov. Zborník z VI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: „Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia“. Vinianske jazero, 6.-8. júna 2006 + CD
Pecho, J., Faško, P., Mikulová, K., Šťastný, P., 2006. Objektívna priestorová analýza dlhodobých priemerov teploty vzduchu a maximálnych denných úhrnov atmosférických zrážok na Slovensku. In LAPIN, Milan - MATEJKA, František (Eds). Bioclimatology and water in the land, 11.-14 September 2006, Strečno : proceedings of the International Scientific Conference. [elektronický zdroj]. Strečno. Bratislava : FMFI UK, 2006. ISBN 80-89186-12-2. [6] P. Elektronický zborník na CD ROM. (R). Faško, P., Gaál, L, Lapin, M., Pecho, J., Šťastný, P., 2006. Príspevok k problematike odhadu návrhových hodnôt denných úhrnov zrážok, Zborník z kolokvia „Nedožité osemdesiatiny profesora Milana Dzubáka“. Bratislava 5. máj 2006, s. 19 -26
Faško, P., Majerčáková, O., Pecho, J., Šťastný, P., 2006. Zhodnotenie vplyvu vodného diela Gabčíkovo na vybrané charakteristiky meteorologických prvkov. Zborník z medzinárodného vedeckého seminára: „Fenologicka odezva proměnlivosti podnebí“. Brno – Česká republika, 22. marec 2006. 
Faško, P., Pecho, J., Mikulová, K., Šťastný, P., 2006. Prípady vysokých denných, mesačných a sezónnych úhrnov atmosférických zrážok na východnom Slovensku na konci 20. a na začiatku 21. storočia v kontexte s historickými údajmi. Zborník prác z medzinárodnej konferencie: „Ochrana pred povodňami“. Podbanské, 4.-7. december 2006, ISBN 80-89062-48-2 
Faško, P., Gaál, L, Lapin, M., Mikulová, K., Pecho, J., Šťastný, P., 2006. The Contribution to the regional Rainfall Distribution for Slovakia. Proceedings from Sixth European Conference on Applied Climatology (ECAC), Ljubljana – Slovinsko, 3.-8. september 2006, ISSN 1812-7053 + CD Faško, P., Mikulová, K., Pecho, J., Šťastný, P., 2006. Teplotne i zrážkovo mimoriadny júl 2006, Zborník z XIV. posterového dňa s medzinárodnou účasťou: „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra“. Bratislava, 9. november 2006, ISBN 80-85754-15-0, +CD.
Majerčáková, O., Faško, P., Pecho, J., Šťastný, P., 2006. Evaluation of the climate monitoring in the area of the Gabčíkovo hydraulic structures. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie: „Danube Monitoring Scientific Conference“. Mosonmagyaróvár – Maďarsko, 25.-26. máj 2006. ISBN 80-968211-4-8  
Mikulová, K., Faško, P., Pecho, J., Šťastný, P., 2006. Objektívna priestorová analýza vodnej hodnoty snehovej pokrývky na Slovensku. In LAPIN, Milan - MATEJKA, František (Eds). Bioclimatology and water in the land, 11.-14 September 2006, Strečno : proceedings of the International Scientific Conference. [elektronický zdroj]. Strečno. Bratislava : FMFI UK, 2006. ISBN 80-89186-12-2. [6] P. Elektronický zborník na CD ROM. (R). 
Šťastný, P., Lapin, M., Faško, P., Pecho, J., Mikulová, K., 2006. Priemerné teploty vzduchu v zimnom období v SR a ich predpokladaný vývoj. Zborník z konferencie. „Tepelné čerpadlá a kompresory 2006“. Smolenice 2006

2005
Pecho, J. 2005. Možný vplyv klimatickej zmeny na výskyt búrok na Slovensku. Hydrologické dni 2005, Bratislava 
Faško, P., Pecho, J., Mikulová, K., Šťastný P., 2005. Príklady vysokých denných, mesačných a sezónnych úhrnov atmosférických zrážok na východnom Slovensku na konci 20. a na začiatku 21. storočia v kontexte s historickými údajmi. XIII Posterový deň s medzinárodnou účasťou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“, Bratislava, CD, ISBN 80-85754-13-4.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Vysušovanie krajiny vs. silnejúci skleníkový efekt

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny? V súvislosti s príčinami globálneho otepľovania a klimatick...