piatok 29. marca 2013

Klimatologické zhodnotenie zimy 2012/2013

Aktualizované zhodnotenie zimy 2012/2013

Zima 2012/2013 (december-február) bola ako celok na Slovensku teplotne normálna, relatívne najchladnejší bol december so zápornou odchýlkou -2 až 0 °C, mesiace január a február boli teplotne nadpriemerné s kladnými odchýlkami 0 až +2 °C. Počas zimy neboli zaznamenané výraznejšie vpády studeného arktického vzduchu z vysokých zemepisných šírok, aj preto zima skončila prevažne s kladnou teplotnou odchýlkou od dlhodobého priemeru 1901-2000, ako aj normálu 1961-1990. Z tohto dôvodu neboli počas zimy zaznamenané silnejšie mrazy - absolútne teplotné minimum zimy bolo namerané v Oravskej Lesnej, kde 8.12. klesla minimálna teplota na -22,8 °C.

Relatívne teplejšia bola zima na východe Slovenska, kde teplotná odchýlka dosiahla hodnotu okolo +1 °C, na západe krajiny to bolo okolo +0,5 °C. Uvedené teplotné odchýlky boli tak v rámci teplotného normálu. Posledná zima so zápornou teplotnou odchýlkou od dlhodobého priemeru v Hurbanove bola zima 2010/2011, ale aj tá skončila ako teplotne normálna. Teplotne podnormálna zima bola naposledy pred 10 rokmi. Kým zima 2002/2003 dosiahla priemernú teplotu v Hurbanove -1,4 °C, tohtoročná bola o 2 °C teplejšia. Veľmi studená zima bola naposledy v roku 1985, jej priemerná teplota mala v Hurbanove hodnotu -3,6 °C (Obr.1).


Obr. 1: Odchýlky priemernej teploty zím od dlhodobého priemeru (1901-2000) v Hurbanove. Šípkou je vyznačená priemerná teplota zimy 2012/2013

Tohtoročná zima však bola zaujímavá najmä z hľadiska atmosférických zrážok, pričom za zimu spadlo asi 120 až 190 % zrážkového normálu (Obr. 6-7). Pretože teploty sa pohybovali okolo bodu mrazu, zrážky často vypadávali vo forme sneženia. Týkalo sa to najmä krajného juhozápadu Slovenska a malokarpatskej oblasti, kde bola uplynulá zima veľmi bohatá na sneh. Podrobnejšie informácie o snehovej pokrývke a snežení možno nájsť na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Výdatné zrážky počas tohtoročnej zimy boli podmienené najmä prevládajúcimi cirkulačnými procesmi. V oblasti Stredomoria sa vytvárali tlakové níže, ktoré potom svojím zrážkovým pásmom zasahovali najmä juhozápadné časti Slovenska. To môžeme pozorovať aj na mapkách prízemného tlakového poľa (Obr. 2-3). Takéto situácie, pri ktorých viac sneží na juhozápade Slovenska než na severe, sú dôsledkom cirkulačných anomálií. Dlhšie pretrvávajúca negatívna fáza severoatlantickej oscilácie (NAO) v chladnom polroku v kombinácii s nadpriemerne teplými povrchovými vodami severozápadného a severného Atlantiku (vrátane európskej časti Arktídy; odchýlky až do 2 °C) viedli k zoslabovaniu zonálneho prúdenia vzduchu. Prejavilo sa to častými prienikmi studeného vzduchu zo severu Európy a Atlantiku do Stredomoria. V dôsledku týchto podmienok sa v priebehu tohtoročnej zimy v priestore nad západným a centrálnym Stredozemným morom často vytvárali výrazné tlakové níže (cyklóny). Tie sa po obvyklých dráhach smerom na severovýchod, cez Taliansko a Balkán následne presúvali až nad naše územie, a najmä na juhozápade a východe Slovenska viedli k nadnormálne vysokým úhrnom zrážok, prevažne vo forme sneženia.


Obr. 2-3: (vľavo) Priemerné rozloženie prízemného tlaku vzduchu (hPa) počas zimy 2012/2013 (Zdroj: NOAA); (vpravo) Odchýlka prízemného tlaku vzduchu od DP počas zimy 2012/2013 (Zdroj: NOAA)

Oblasť centrálnej a východnej Arktídy mala túto zimu výraznú kladnú teplotnú odchýlku od dlhodobého priemeru (DP) (Obr. 4). To sa prejavilo aj na cirkulačných procesoch. V oblasti Severného ľadového oceána a priľahlej oblasti sa v zime prehlbuje polárny vortex (vír). V situácii, keď dochádza k rýchlemu otepľovaniu prízemnej atmosféry (ale aj oceánu), môže byť polárny vortex alternovaný tlakovou výšou, ktorá dokáže celý vír destabilizovať a rozdeliť na niekoľko častí. Dôsledkom toho potom je studený arktický vzduch zo svojho pôvodného regiónu vytláčaný teplým vzduchom smerom do miernych zemepisných šírok. Väčšinou sa pri týchto situáciách „vyleje“ buď nad kontinentálnu oblasť Severnej Ameriky alebo priamo do Európy či Ázie (Rusko, Sibír). Aj preto boli pozorované kladné odchýlky tlaku vzduchu od DP práve v tých oblastiach (Obr.5), kde boli zaznamenané aj veľké kladné teplotné odchýlky. Naopak v oblasti centrálneho Stredomoria a Balkánu boli odchýlky tlaku vzduchu od DP záporné (Obr.3), čo bolo dôsledkom studeného vzduchu, ktorý do mediterálnej oblasti prúdil od severu cez západnú Európu. 


Obr. 4-5: (vľavo) Odchýlky priemernej teploty zimy 2012/2013 v porovnaní s DP 1901-2000 (Zdroj: NASA); (vpravo) Odchýlky tlaku vzduchu nad severnou hemisférou v januári a februári v hladine 850 hPa (Zdroj: NOAA)

Na základe analýz globálnej povrchovej teploty pevnín a oceánov boli všetky tri zimné mesiace teplotne nadnormálne, pričom december bol 18., január 13. a február 9. najteplejší za posledných 133 rokov. Väčšia časť severnej hemisféry mala kladnú odchýlku vzduchu od DP 1901-2010 (Obr. 4). V Spojených štátoch skončila zima 2012-13 ako 20. najteplejšia. Celé obdobie od decembra 2012 do konca februára 2013 bolo 12. najteplejším od roku 1880 (s odchýlkou +0,51 °C od dlhodobého priemeru). Ako vidieť aj na Obr. 4 výrazne chladná teplotná anomália vznikla v decembri 2012 nad veľkou časťou Euroázie, kde miestami dosiahla hodnotu až -5 °C (v miernejšej forme sa udržala aj v priebehu januára a dokonca aj februára 2013). Rusko tak zaznamenalo najchladnejší začiatok zimy od roku 1938 s teplotami v niektorých oblastiach až 10-15 °C pod normálom (v niektorých regiónoch Sibíri klesali už v tomto období teploty pod -50 °C). 


Obr. 6-7: (hore) Úhrn atmosférických zrážok na Slovensku v januári 2013 (hore) a februári 2013 (dole) v % normálu 1961-1990 (Zdroj: SHMÚ)

Mgr. Pavel Matejovič, Ph.D., Mgr. Jozef Pecho (prevzaté z: www.nun.sk: http://www.nun.sk/zima2013.htm)

Zdroje
Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ Bratislava)
Klimatický archív SHMÚ
Zborníky prác SHMÚ

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Vysušovanie krajiny vs. silnejúci skleníkový efekt

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny? V súvislosti s príčinami globálneho otepľovania a klimatick...