piatok 17. júla 2015

Na polceste ku kritickej hranici oteplenia?

Ako ďaleko sa nachádzame od 2-stupňovej hranice oteplenia?

Myslím, že je skutočne načase zbystriť pozornosť a upriamiť ju na to, čo sa v najbližších týždňoch a mesiacoch bude diať s oceánom a počasím v Pacifiku a nakoniec aj na celej severnej pologuli. A prečo by nás to malo zaujímať?

Nuž, stačí sa dobre pozrieť na priložený obrázok (Obr. 1), na ktorom možno vidieť priestorové rozloženie teploty morskej vody, resp. jej odchýlky od dlhodobého priemeru [napr. červené odtiene signalizujú prítomnosť vody s teplotou vyššou, než je pre danú oblasť typické]. Okrem dlhodobo rekordne teplého severovýchodného Pacifiku [južne od pobrežia Aljašky] sa v centrálnom a východnom Tichom oceáne začína veľmi nápadne presadzovať pomerne dlhý a stále sa rozširujúci pás abnormálne teplej morskej vody, ktorý siaha od západného pobrežia Južnej Ameriky až po 15 tisíc kilometrov vzdialené Šalamúnove ostrovy. Určite tipujete správne, ak si myslíte, že ide o prejav známeho klimatického fenoménu El Niño.


Obr. 1: Priestorové rozloženie odchýlok teploty povrchu oceánov dňa 17. júla 2015 [od priemeru 1971-2000] podľa údajov NOAA (Data/Image obtained using Climate Reanalyzer (http://cci-reanalyzer.org), Climate Change Institute, University of Maine, USA)

Pokračujúce a silnejúce sucho v Indonézii, Austrálii, ale napríklad aj v Thajsku či Portoriku, nedávne povodne v Peru, Bolívii či Texase, ale nakoniec aj abnormálne aktívna sezóne tajfúnov v Tichom oceáne, to všetko spadá medzi doposiaľ známe symptómy El Niña. A to sme ešte len na jeho začiatku. Extrémnych prípadov počasia na celej Zemi bude teda aj naďalej pribúdať. Všimnime si ale trochu inú vec.

Aj keď štart súčasného El Niña v mnohom pripomína situáciu z roku 1997 [kedy sme boli svedkami najsilnejšieho El Niña v 20. storočí] a odborníci začínajú mať podozrenie, že by to celé mohlo skutočne dopadnúť podobne ako počas super-El Niña 1997/98, jedna vec je predsa len "trochu" iná ako v roku 1997. Je ňou povrchová teplota oceánov, ktorá je pozoruhodne vyššia. Aby sme boli konkrétnejší, v porovnaní s rokom 1997 sú súčasné oceány [a platí to najmä pre Pacifik] teplejšie o 0,2 až 0,3 °C. Ak sa to niekomu zdá málo, stačí si uvedomiť, že o približne rovnakú hodnotu dokáže veľmi silne El Niño zdvihnúť teploty na celej Zemi. Ak teda zoberieme do úvahy fakt, že už minulý, rekordne teplý rok 2014 bol o viac ako 0,05 °C teplejší ako rok 1998, celkom určite stojí za úvahu aj otázka, kde by sa globálna teplota v tomto roku nakoniec mohla až prepracovať [pozri obrázok nižšie]. Nie je ani zďaleka vylúčené, že skonči až kdesi pri hodnote +1,0 °C [v porovnaní s priemerom 1901-2000 - Obr. 2; doterajší vývoj tomu nasvedčuje], teda asi na polceste ku „kritickej“ 2-stupňovej hranici. A to sa píše ešte len rok 2015!


Obr. 2: Vývoj odchýlok globálnej teploty (čierna krivka) v období 1880-2014 od dlhodobého priemeru 1901-2000 podľa NOAA (Zdroj) - rok 2014 nakoniec skončil aj podľa NOAA a NASA ako najteplejší aspoň od roku 1880 s odchýlkou +0,69 °C (od priemeru 1901-2000; Zdroj); červenou hviezdičkou je naznačený predpokladaný priemer globálnej teploty v roku 2015

A nakoniec to najlepšie. Keďže výskum ENSO naznačuje, že silných až extrémne silných prípadov El Niña bude veľmi pravdepodobne v budúcnosti pribúdať, existuje určitá možnosť, že kvadrilióny Joulov tepla, ktoré sa postupne akumulovali v oceánoch v posledných 30 rokoch, by sa mohli sériou silných El Niño vo veľmi krátkom čase uvoľniť do atmosféry. Oteplenie o 2 °C by sme tak mohli dosiahnuť oveľa skôr ako predpokladajú nám známe klimatické modely! Otázkou je, do akej miery je takýto scenár reálny? Ak aj nie je úplne reálny, mali by sme s ním aspoň počítať.


Obr. 3: Následky El Niña v rokoch 1997 a 1998 pocítil takmer celý svet. Na obrázku je kalifornské pobrežie postihnuté zosuvmi pôdy a extrémne výdatnými zrážkami počas zimy 1997/98. Bude mať El Niño 2015/16 podobné alebo dokonca ešte horšie následky? (Zdroj foto)


Zdroje
With El Niño likely, what climate impacts are favored for this summer?
http://1url.cz/z54q
Klimatická enigma zvaná El Niño 
http://climatemap.blogspot.cz/2015/03/klimaticka-enigma-zvana-el-nino.html
Halfway to 2 C — According to NASA, We Just Blew Past an Ominous Milestone
http://1url.cz/A9JJ
Climate Reanalyzer
http://cci-reanalyzer.org/DailySummary/
Current Operational SST Anomaly Charts For the Year 2015
http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/anomaly/
Rekviem za oceány 
http://climatemap.blogspot.cz/2015/01/rekviem-za-oceany.html
Hot Ocean Hurls Nangka’s 1 Meter Rains At Japan; Storm Chases Arctic Heat Delivery Later This Week
http://1url.cz/b9JQ
Surge of Typhoons Will Give Record-Setting El Niño a Big Boost
http://1url.cz/H9JW

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Vysušovanie krajiny vs. silnejúci skleníkový efekt

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny? V súvislosti s príčinami globálneho otepľovania a klimatick...